Forum konuşmacı (1)

Veronica Yates

The Rights Studio & Child Rights International Network – CRIN

Veronica Yates, Rights Studio Genel Müdürü ve Child Rights International Network’ün (CRIN) görev süresi dolmak üzere olan yöneticisi

Veronica Yates, 20 yılı aşkın süredir Genel Müdür olarak çalışmakta olduğu Child Rights International Network – CRIN’deki görev süresinin sonuna yaklaşmaktadır. Çocuklar için hayır işlerine değil, çocuk haklarına sağlam bağlılığı, CRIN’ın son zamanlarda geçirdiği dönüşümün temelini atmıştır. Bu dönemde CRIN gündelik işlerle meşgul sıradan bir STÖ’den çalışma ve davranışlarında kökten yeniliklere giden ve merkeze her STÖ’nün kendisine sorması gereken o esas soruyu, “STÖ olarak varlığımız gerçekten gerekli mi” sorusunu koyan bir örgüte dönüşmüştür. Bu dönüşümle birlikte CRIN, çalışmalarına kılavuzluk eden ve insan hakları örgütleri olarak nasıl davranmamız gerektiğini belirleyen ilkeleri ortaya koyan kendi Davranış Kurallarını benimsemiştir.

Veronica, küçük ve belirli alanlara odaklı örgütlerin, çalışmalarda sık yer almayan kişilerle birlikte çalışarak kendilerinden çok daha büyük etkiler yaratabileceğine inanıyor. Bu büyümekle değil, daha iyi ağlar oluşturabilmekle ilgili. Veronica bu amacı gerçekleştirmek için, sanatçılar, yazarlar, aktivistler, çevre savunucuları, çocuklar ve gençlerle birlikte çalışmanın yeni yollarını arıyor. Bu yaklaşım, Veronica’nın, Almanya’nın Berlin kentinde bulunan yeni örgütü The Rights Studio’nun eş kurucularından biri olmasına yol açmıştır.

Veronica CRIN ve diğer örgütlerle birlikte pek çok yere seyahatler gerçekleştirmiştir. Çocuğa karşı şiddet üzerine çalışan Uluslararası STÖ Konseyi’nin eş başkanlığını yapmış, içlerinde The Right to Education Initiative (Eğitim Hakkı Girişimi), Child Soldiers International, The Global Initiative to End Corporal Punishment (Bedensel Cezanın Önlenmesi için Küresel Girişim) ve Child Rights Connect’in de olduğu kurullarda görev almıştır. Veronica halen İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Çocuk Hakları Bölümünün Danışma Kurulu üyesidir.