selma atabey

Selma Atabey

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

SES Eş Genel Başkanı

Selma Atabey 1975’te Diyarbakır’da doğdu. İlk ve ortaokul ile lise ve üniversiteyi yine Diyarbakır’da okudu. 1995 yılında bir kamu kuruluşunun sağlık biriminde hemşire olarak işe başladı. Yaşadığı bölgenin hassasiyetleri ve kadın olmasından kaynaklı önce sendikal çalışmalar, sonra kadın mücadelesi ve en sonunda hepsini kapsayacak şekilde insan hakları mücadelesine aktif katılım gösterdi.
15 Temmuz sonrası 21 yıllık mesleğinden ihraç edildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’na (SES) üye, aktivist ve Şube Eşbaşkanı olarak emek verdi. Şimdi de SES Eş Genel Başkanı olarak sivil toplum mücadelesine devam ediyor.