sebnem korur

Şebnem Korur Fincancı

Türk Tabipler Birliği (TTB)

TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 1959’da İstanbul’da doğdu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Adli Tıp’ta uzmanlık eğitimi aldı. 1987-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Klasik Arkeoloji Lisans Eğitimi aldı. 1992’de kurulan Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı; 1993-2000 arasında derneğin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Türk Ceza Hukuku Derneği kurucu üyelerinden biridir.

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası İşkence Rehabilitasyon Merkezi (IRTC), PHR USA gibi uluslararası kuruluşların araştırmalarında yer aldı.

TTB’nin 72. Büyük Kongresi’nde Etkin Demokratik TTB Grubunun seçimi kazanmasıyla TTB Merkez Konsey Başkanı seçildi. 2009-2020 yılları arasında Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) başkanlığını yürüttü.