Açılış

#Nedenİzliyoruz | Açılış Konuşması

Panel- DAYANIŞMA

Daha etkili bir insan hakları izleme ve savunuculuğu için uluslararası sivil toplum ile yerel sivil toplumun dayanışması

Panel- HESAP VEREBİLİRLİK

İnsan hakları örgütleri için hesap verebilirlik mekanizmaları olarak uluslararası insan hakları organları

İYİLEŞME

Paralel Deneyim Paylaşım Oturumları

Moderatör ve Kolaylaştırıcılar

Öğrenme Oturumları

Moderatör ve Kolaylaştırıcılar

Neden İzliyoruz?

Afet Yönetiminde Ayrımcılık Yasağının Uygulanması

Forum tartışması: İnsan Hakları İzlemede Neredeyiz ve Nereye Gidiyoruz?

Dayanışmayı nasıl geliştirebiliriz?
Hesap verebilirliğe nasıl katkı sunabiliriz?
İyileşmek için neler yapabiliriz?