Emel Kurma

Emel Kurma

Yurttaşlık Derneği

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde siyaset bilimi dalında tamamladı. ODTÜ’de şehir planlama alanında yüksek lisans programına devam etti. Turist rehberliği, film/belgesel yapımı ve tercüme işleri ile uğraştı. 1990’ların ortalarından itibaren Türkiye’de ve yurtdışında sivil örgütlenmeler, demokratikleşme ve barış girişimleriyle meşgul oldu; çeşitli örgütler, belediyeler ve üniversitelerin hak ve özgürlükler, sivil toplum ve bağlantılı konulardaki çalışmalarına katkıda bulundu. Halen, on beş yıldan uzun süre önce katıldığı Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin genel koordinatörü olarak çalışıyor.