burcu ma

Burcu Meltem Arık

Eğitim Reformu Girişimi

Amanos Dağlarının yamacı, Asi Nehrinin kollarında doğup büyüdüm. Kimya eğitimi aldım, çevre ve endüstriyel kimya alanlarına odaklandım. Kuş gözlemcisi, haiku ve doğa delisiyim. Eğitim politikaları, çevre/doğa eğitimi, sürdürülebilirlik eğitimi, iklim değişikliği eğitimi, doğa oyunları, ekolojik okuryazarlık ve biyomimikri konularında çalışıyorum. 2017’den bu yana Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi’nde üniversite öncesi örgün eğitim politikalarına yönelik veriye dayalı izleme çalışmaları yürütüyorum. Öncesinde Doğal Hayatı Koruma Derneği, Doğa Derneği, UNEP, TEMA Vakfı, ÇEKÜL Vakfı ile çalıştım. 2015-2020 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekolojik Okuryazarlık ve Sürdürülebilirlik ile Biyomimikri dersleri verdim. Doğa Oyunları Evi kurucu ortağıyım. Doğa Arkadaşımın Kutusu oyununun kurucusuyum. IUCN Commission on Education and Communication ve Common Worlds Research Collective üyesiyim. Network of Education Policy Centers (NEPC) yönetim kurulu üyesiyim.