bülent şık

Bülent Şık

Gıda Mühendisi. Çevre dostu analiz yöntemleri üzerine doktora yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki laboratuvarlarda çalıştı. 2009 yılında akademisyen olarak Akdeniz Üniversitesine geçti. Üniversitede Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nde çalıştı. Gıda güvencesi ve gıda güvenliği üzerine araştırmalar yaptı. 22 Kasım 2016’da çıkarılan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümündeki öğretim üyeliği görevinden çıkarıldı. Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülü, Türk Tabipleri Birliği Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü, Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü ve Halkevleri ‘Hakikatın Peşinde’ Ödülü’ne layık görüldü. Mutfaktaki Kimyacı ve Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikâyeler adlı iki kitabı bulunuyor.