Açılış

Açılış Konuşmaları

Panel-1: Salgın ve Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları

Panel-2: Salgın Sırasında Dezavantajlı Grupların Haklarını İzleme

Panel 3: Toplumsal Hareketler ve Salgın

Panel 4: Sağlık Hakkı İzleme